Χειροποίητα εναλλακτικά μουσικά όργανα

Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2020-21 (Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.1/ΝΤ/ 73243/9084/Δ7) με  τίτλο “ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ” παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2018-2019 σε δημοτικά σχολεία της Αττικής με μεγάλο ενδιαφέρον από τους μικρούς φίλους της μουσικής! Φέτος, το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται πέρα από τις τάξεις του δημοτικού και στο νηπιαγωγείο, έχοντας ως γνώμονα τους στόχους που έχει θέσει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για κάθε βαθμίδα αντίστοιχα.

Πρωτότυπα μουσικά όργανα, πρωτότυποι ήχοι...

Στόχος του προγράμματος είναι η πρώτη επαφή των παιδιών του νηπιαγωγείου και των τάξεων του δημοτικού, με χειροποίητα μουσικά όργανα, φτιαγμένα από φυσικά ή ανακυκλώσιμα υλικά και η διαδικασία με την οποία κατασκευάζονται. Τα παιδιά θα βιώσουν μία διαφορετική μουσική εμπειρία, θα πειραματιστούν με νέα μουσικά όργανα και «περίεργους» ήχους, με σκοπό να καλλιεργήσουν την αισθητική τους ικανότητα, να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν μουσικές ιδέες, να εκφραστούν και να απελευθερωθούν, να μάθουν και να διασκεδάσουν αλλά και να κατασκευάσουν ένα μουσικό όργανο για την τάξη τους με φυσικά υλικά!

Τα σκουπίδια του ενός, θησαυρός για κάποιον άλλο...

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά θα είναι σε θέση μέσα από βιωματικές δραστηριότητες να αναγνωρίζουν μουσικά όργανα από ‘’άχρηστα’’ υλικά, κατανοώντας το ότι μπορεί να κατασκευαστούν εναλλακτικά μουσικά όργανα από απλά καθημερινά και ανακυκλώσιμα υλικά για την παραγωγή μουσικής (jug instruments). Επίσης, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ‘ερθουν σε επαφή με έγχορδα και κρουστά φτιαγμένα από διαφορετικά υλικά έτσι ώστε να τα δοκιμάσουν και να ανακαλύψουν τους ποικίλλους και ξεχωριστούς ήχους τους. επιλέγεται και κατασκευάζεται μαζί με τα παιδιά ένα μουσικό όργανο, αξιοποιώντας υλικά καθημερινής χρήσης.

Ας γίνουμε μικροί οργανοποιοί!

Στο τελευταίο μέρος του προγράμματος υλοποιείται η ομαδική κατασκευή ενός εναλλακτικού μουσικού οργάνου μέσα στην τάξη. Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω μουσικό όργανο συναρμολογείται βήμα-βήμα από τους ίδιους τους μαθητές με την καθοδήγηση του οργανοποιού/εμψυχωτή, ώστε να μπορέσουν μέσα από την ενεργητική εμπλοκή τους στη διαδικασία να συνειδητοποιήσουν ότι κάποια «άχρηστα» ή «άνευ αξίας» υλικά μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμα. Επιπλέον, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές της κατασκευής των μουσικών οργάνων βλέποντας και στην πράξη το σκοπό που εξυπηρετούν τα μέρη των μουσικών οργάνων.

Ένα χειροποίητο εναλλακτικό μουσικό όργανο για το σχολείο μας!

Είναι μέγιστης σημασίας ότι το εναλλακτικό μουσικό όργανο που θα κατασκευαστεί από τους μαθητές στα πλαίσια αυτής της εκπαιδευτικής δράσης, θα παραμείνει στη διάθεση του εκάστοτε νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου με σκοπό είτε τον δανεισμό του στα παιδιά που ενδιαφέρονται για περαιτέρω ενασχόληση, είτε και την χρήση του σε μελλοντικές δραστηριότητες του σχολείου (π.χ. σχολικές εορτές).